1. Wacht niet. Met een zorgvolmacht anticipeert u op momenten dat het echt grondig fout loopt. Die kondigen zich niet aan.

2. Stel meerdere lasthebbers aan. Een zorgvolmacht kunt u toekennen aan een of meerdere personen. Vaak wijzen mensen hun partner of de kinderen aan als lasthebber.

3. Stel een vertrouwenspersoon aan. Die ziet erop toe dat de lasthebbers uw wensen respecteren.

4. Houd het praktisch. Leg duidelijke regels vast om te bepalen welke zaken de volmachthouders wel of niet samen moeten beslissen. Als de kinderen verplicht zijn om altijd gezamenlijk op te treden, moeten ze ook altijd samen naar de bank telkens als er een document moet worden ondertekend.

5. Wijs opvolgers aan. Want als u maar aan één persoon een volmacht geeft en die overlijdt vóór u, dan vervalt meteen ook de zorgvolmacht en zal uiteindelijk toch nog een vrederechter tussenbeide komen.

6. Denk aan het volledige plaatje. Ook als die dag nog veraf is, moet u erbij stilstaan dat u op een dag uw kinderen misschien een duwtje in de rug zou willen geven met een schenking. Sta daarbij stil en vermeld dat ook in uw zorgvolmacht.

terug naar overzicht