De Vlaamse ministerraad van 17 juli ll. keurde een ontwerp van besluit goed dat het Energiebesluit aanpast.

Vanaf 1 januari 2022 zal de geldigheidsduur van een EPC van 10 jaar niet meer van toepassing zijn. Sinds 1 januari 2019 is, wat betreft het EPC residentiële gebouwen, het vernieuwde EPC in voege gegaan. Dit bevat een label dat in één oogopslag duidelijk maakt wat de energetische toestand is van een woning of appartement en geeft bovendien tips ter energiebesparing alsook een kostenraming voor het uitvoeren van energiebesparende werken. De ‘oude’ EPC’s residentiële gebouwen zullen vervroegd uitgefaseerd worden. Een belangrijke reden hiervoor is de intentie om financiële stimuli, o.a. premies expliciet te koppelen aan het EPC. Er wordt voorzien in een overgangsbepaling.

Stijn aan het woord:

Sinds begin vorig jaar werd het epc volledig hervormt met meer aandacht voor hernieuwbare energie . Er werd bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen. In het nieuwe EPC staan ook de maatregelen die worden aangeraden om te komen tot een EPC-score 100 kWH/m2 met de gemiddelde kostprijs erbij. Ze hebben ook kwalificatie van energielabels (zoals bij bijvoorbeeld een koelkast) van A tot F ingevoerd (van zeer energiezuinig tot weinig energiezuinig).

EPC-waarde bij verkoop of verhuur
terug naar overzicht

Ik heb een vraag over de EPC-waarde van mijn woning