Gemeenten kunnen sinds enkele jaren verplichten dat je bij de verhuur van een woning een conformiteitsattest moet kunnen voorleggen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren.

Woningcontroleur

Het conformiteitsattest bevestigt dat een bepaalde woning aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen voldoet. Het attest wordt afgeleverd nadat een woningcontroleur de nodige vaststellingen heeft gedaan.

Zo’n attest is 10 jaar geldig, maar de gemeenten hebben de mogelijkheid hiervan af te wijken en een kortere geldigheidsduur vast te stellen.

Kostprijs

Wat kost dat? De gemeenteraad stelt de vergoeding vast. Het verkrijgen van het attest is in sommige gemeenten gratis, op andere plaatsen wordt een retributie opgelegd. Een bedrag van 62,5 euro voor een vrijstaande woning is daarbij overwegend het maximum.

Voorwaarden

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder een woning is, kan op vrijwillige basis een conformiteitsattest aanvragen voor:

  • een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats
  • of voor de huisvesting van een of meer studenten.

Iedereen kan ook een conformiteitsattest aanvragen om een besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen.

Vraag het aan je gemeente

Ben je van plan te verhuren, dan zal de vastgoedmakelaar controleren of in de gemeente in kwestie al dan niet een bijzonder reglement rond conformiteitsattesten van kracht is. Maar zelfs als er in jouw gemeente geen verplichting geldt, ben je als eigenaar-verhuurder vrij om een conformiteitsattest aan te vragen. Op die manier kan je een positief signaal geven aan de huurders dat je woning voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen.

 

Bron: dezondag.be

terug naar overzicht

Boek een gesprek