Wanneer er op de woning een voorkooprecht rust, betekent dit dat een persoon of overheidsinstelling voorrang heeft op alle andere kandidaat-kopers om het goed te kopen. En dat tegen dezelfde prijs en voorwaarden als die waaraan een andere kandidaat-koper bereid is het goed te kopen.

 

Wettelijke voorkooprechten

In de praktijk bestaan zowel ‘wettelijke’ als ‘conventionele’ voorkooprechten. Wettelijke voorkooprechten bestaan er in het voordeel van pachters rond de gronden die ze pachten, maar ook voor overheidsinstanties, omwille van ruimtelijke ordening, natuurbehoud, …

Conventioneel voorkooprecht

Een ‘conventioneel’ voorkooprecht vloeit niet voort uit een wet of een decreet, maar uit een contractuele afspraak tussen partijen. Denken we maar aan het voorkooprecht dat een huurder in zijn voordeel zou kunnen bedingen in het kader van een handelshuurcontract. Beslist de eigenaar om zijn pand te verkopen en vindt hij een goede kandidaat-koper, dan zal hij verplicht zijn om de handelshuurder eerst de kans te geven om zelf het pand tegen de gestelde voorwaarden aan te kopen.

Opschortende voorwaarde

Een concreet voorbeeld: een koppel heeft erg veel interesse in een woning. Het pand wordt momenteel verhuurd en in het huurcontract zit een clausule over voorkooprecht. Het koppel kan een bod doen op de woning. Als de eigenaar akkoord gaat, wordt er een compromis opgesteld tussen de eigenaar en potentiële koper. Hierin zal echter een opschortende voorwaarde met betrekking tot voorkooprecht staan. Enkel als de huurder niet op het voorstel ingaat, kan het koppel de woning aankopen. Wil de huurder de woning wél aankopen? Dan kan dat tegen dezelfde prijs. Ook al bestond er een ondertekend compromis. De opschortende voorwaarde is in dat geval immers niet vervuld.

Informeren

Het is de taak van ons als vastgoedmakelaar om je te informeren of er op de woning die je wil kopen al dan niet een voorkooprecht rust. De notaris van zijn kant speelt een belangrijke rol bij het aanbieden van het voorkooprecht.

Vastgoed verkopen of kopen? Contacteer ons vrijblijvend!

 

Bron:Dezondag

terug naar overzicht

Op zoek naar een woning?