Afspraken op papier zetten

Dit kan zeker, maar koper en verkoper zetten hun afspraken in dat geval maar beter op papier. Neem de afspraken duidelijk op in het compromis en in de notariële akte.

‘Bezetting ter bede’

Belangrijk om te onthouden: we spreken in dit geval over een tijdelijke bezetting door de verkoper en niet van een huur. Want dan gelden de strenge, dwingende regels van woninghuur, terwijl je eigenlijk gewoon een flexibele oplossing wil om een tijdelijke situatie te overbruggen. In vakjargon noemen we zo’n tijdelijke bezetting een ‘bezetting ter bede’.

Vergoeding

Welke vergoeding kan je nu als koper vragen? Soms mag de verkoper zonder vergoeding nog enkele maanden blijven van de koper. Meestal wordt dat verrekend in de aankoopprijs die de koper betaalt. Wat vaker voorkomt, is dat de verkoper een bezettingsvergoeding betaalt voor de maanden die hij nog in zijn verkochte woning blijft wonen.

Afspraken kosten en lasten

Spreek hoe dan ook duidelijk af welke kosten en lasten de verkoper moet blijven betalen in de periode dat hij het huis nog bewoont na verkoop en over wie mogelijke schade moet vergoeden. Nog een laatste tip: leg in de akte vast tegen welke specifieke datum de verkoper de woning ten laatste moet verlaten. Of hoe goede afspraken zoals gewoonlijk goede vrienden maken.

terug naar overzicht