Het principe bieden onder gesloten omslag komt steeds meer voor omdat kandidaten vaak bereid zijn de vraagprijs te bieden. Het al dan niet vermelden van een opschortende voorwaarde bij een bod is daarbij een belangrijke overweging voor kandidaat-kopers. Maar wat betekent dat precies?

Opschortende voorwaarde

Een lening krijgen van de bank

Neem nu dat je je droomwoning gevonden hebt en je de verkoopovereenkomst wil ondertekenen, maar de financiering nog niet 100% rond is. Zorg dan dat in de verkoopovereenkomst een opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening vermeld staat. Die clausule houdt in dat koper én verkoper hun akkoord nog laten afhangen van het feit of je al dan niet een lening krijgt. Zo zal de opschortende voorwaarde moeten vermelden:

  • over welk bedrag het gaat;
  • binnen welke termijn de lening moet toegekend worden;
  • op welke manier de verkoper zal ingelicht worden bij het verkrijgen van een lening.

Opschortende voorwaarde niet vervuld?

De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat je er alles aan gedaan hebt om een lening te bekomen, maar dat je toch overal op een njet stoot.  Weet dat de opschortende voorwaarde dan niet wordt vervuld en dat de verkoop als het ware nooit heeft bestaan. Het eerder betaalde voorschot krijg je dan teruggestort.

Let wel: eens het compromis getekend is, zal je als koper ook effectief de nodige inspanningen moeten doen om een lening te kunnen krijgen. Zo moet je bijvoorbeeld een leningsaanvraag indienen. Weigert de bank, doe dan zo nodig een ander financieringsvoorstel of wend je tot andere banken.

 

Bron: dezondag.be

terug naar overzicht

Nood aan een gesprek?